Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

ALKYD SHORT OIL - EBA 1423-70 | 1423-70 làm sơn NC |1423 sơn AC


ALKYD SHORT OIL - EBA 1423-70
1.Giới thiệu
-         ALKYD SHORT OIL - EBA 1423-70 : là loại nhựa alkyd shortoil gốc dầu dừa có màu sắc tốt hơn và bền màu
2.Tính năng
-         Độ bóng tốt và độ trắng xuất sắc
-         Cứng và độ bám dính tốt
-         Chống biến vàng
-         Màu rất sáng.
3.Ứng dụng
-      ALKYD SHORT OIL - EBA 1423-70 : Men sấy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sapa_chemicals@yahoo.com

Danh sách tên hoá chất