Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

How fast site to Google Index, SEO google nhanh nhất hiện nay|Danh sách google URL các nước

How fast site to Google Index

Posted on Tháng Sáu năm 2011

Posted by admin under  www.sapachemicals.blogspot.com
Simple Way to Index your Website up Google more quickly and also create more BlackLink for your site . Replace sapachemicals.blogspot.com in the list below with links to your site , not only to the 10 top :

1 - http://www.websiteoutlook.com/www.sapachemicals.blogspot.com
2 - http://www.statbrain.com/www.sapachemicals.blogspot.com
3 - http://www.builtwith.com/?sapachemicals.blogspot.com
4 - http://snapshot.compete.com/sapachemicals.blogspot.com
5 - http://www.aboutus.org/sapachemicals.blogspot.com
6 - http://www.quantcast.com/sapachemicals.blogspot.com
7 - http://www.cubestat.com/www.sapachemicals.blogspot.com
8 - http://whois.tools4noobs.com/info/sapachemicals.blogspot.com
9 - http://www.alexa.com/siteinfo/sapachemicals.blogspot.com
10 - http://www.alexa.com/data/details/?url=sapachemicals.blogspot.com
11 - http://www.siteadvisor.cn/sites/sapachemicals.blogspot.com/summary/
12 - http://whois.domaintools.com/sapachemicals.blogspot.com
13 - http://www.aboutdomain.org/backlinks/sapachemicals.blogspot.com/
14 - http://www.whoisya.com/sapachemicals.blogspot.com
15 - http://www.who.is/whois-com/sapachemicals.blogspot.com
16 - http://www.robtex.com/dns/sapachemicals.blogspot.com.html
17 - http://www.zimbio.com/search?q=sapachemicals.blogspot.com&btnG=Search
18 - http://whois.ws/whois-info/ip-address/sapachemicals.blogspot.com/
19 - http://whoisx.co.uk/sapachemicals.blogspot.com

A few days after check results offline ( sapachemicals.blogspot.com)
=======================================================

Danh sách google URL các nước

Google có rất nhiều mirror. Ở hầu hết các nước đều có một mirror của google. Dưới đây là danh sách được sắp xếp theo alphabetic:

USA (.com) www.google.com
Afghanistan (.com.af) www.google.com.af
American Samoa (.as) www.google.As
Anguilla (.off.ai) www.google.off.ai
Antigua and Barbuda (.com.ag) www.google.com.ag
Argentina (.com.ar) www.google.com.ar
Armenia (.am) www.google.am
Australia (.com.au) www.google.com.au
Austria (.at) www.google.at
Azerbaijan (.az) www.google.az
Bahrain (.com.bh) www.google.com.bh
Bangladesh (.com.bd) www.google.com.bd
Belgium (.be) www.google.be
Belize (.com.bz) www.google.com.bz
Bolivia (.com.bo) www.google.com.bo
Bosnia and Herzegovina (.ba) www.google.ba
Botswana (.co.bw) www.google.co.bw
Brazil (.com.br) www.google.com.br
British Virgin Islands (.vg) www.google.vg
Bulgaria (.bg) www.google.bg
Burundi (.bi) www.google.bi
Canada (.ca) www.google.ca
Chile (.cl) www.google.cl
China (.cn) www.google.cn
Colombia (.com.co) www.google.com.co
Congo, Democratic Republic of the (.cd) www.google.cd
Congo, Republic of the (.cg) www.google.cg
Cook Islands (.co.ck) www.google.co.ck
Costa Rica (.co.cr) www.google.co.cr
Croatia (.hr) www.google.hr
Cuba (.com.cu) www.google.com.cu
Czech Republic (.cz) www.google.cz
Cote dCase Ivoire (.ci) www.google.ci
Denmark (.dk) www.google.dk
Djibouti (.dj) www.google.dj
Dominica (.dm) www.google.dm
Dominican Republic (.com.do) www.google.com.do
Ecuador (.com.ec) www.google.com.ec
Egypt (.com.eg) www.google.com.eg
El Salvador (.com.sv) www.google.com.sv
Estonia (.ee) www.google.ee
Ethiopia (.com.et) www.google.com.et
Fiji (.com.fj) www.google.com.fj
Finland (.fi) www.google.fi
France (.fr) www.google.fr
Gambia (.gm) www.google.gm
Germany (.de) www.google.de
Gibraltar (.com.gi) www.google.com.gi
Greece (.com.gr) www.google.com.gr
Greenland (.gl) www.google.gl
Guatemala (.com.gt) www.google.com.gt
Guernsey (.gg) www.google.gg
Haiti (.ht) www.google.ht
Honduras (.hn) www.google.hn
Hong Kong (.com.hk) www.google.com.hk
Hungary (.hu) www.google.hu
Iceland (.is) www.google.is
India (.co.in) www.google.co.in
Indonesia (.co.id) www.google.co.id
Ireland (.ie) www.google.ie
Isle of Man (.co.im) www.google.co.im
Israel (.co.il) www.google.co.il
Italy (.it) www.google.it
Jamaica (.com.im) www.google.com.im
Japan (.co.jp) www.google.co.jp
Jersey (.co.je) www.google.co.je
Jordan (.jo) www.google.jo
Kazakhstan (.kz) www.google.kz
Kenya (.co.ke) www.google.co.ke
Kyrgyzstan (.kg) www.google.kg
Latvia (.lv) www.google.lv
Lesotho (.co.ls) www.google.co.ls
Libya (.com.ly) www.google.co.ly
Liechtenstein (.li) www.google.li
Lithuania (.lt) www.google.lt
Luxembourg (.lu) www.google.lu
Malawi (.mw) www.google.mw
Malaysia (.com.my) www.google.com.my
Malta (.com.mt) www.google.com.mt
Mauritius (.mu) www.google.mu
Mexico (.com.mx) www.google.com.mx
Micronesia (.fm) www.google.fm
Mongolia (.mn) www.google.mn
Montserrat (.ms) www.google.ms
Morocco (.co.ma) www.google.co.ma
Namibia (.com.na) www.google.com.na
Nepal (.com.np) www.google.com.np
Netherlands (.nl) www.google.nl
New Zealand (.co.nz) www.google.co.nz
Nicaragua (.com.ni) www.google.com.ni
Norfolk Island (.com.nf) www.google.com.nf
Norway (.no) www.google.no
Oman (.com.om) www.google.com.om
Pakistan (.com.pk) www.google.com.pk
Panama (.com.pa) www.google.com.pa
Paraguay (.com.py) www.google.com.py
Peru (.com.pe) www.google.com.pe
Philippines (.com.ph) www.google.com.ph
Pitcairn (.pn) www.google.com.pn
Poland (.pl) www.google.pl
Portugal (.pt) www.google.pt
Puerto Rico (.com.pr) www.google.com.pr
Qatar (.com.qa) www.google.com.qa
Romania (.ro) www.google.ro
Russia (.ru) www.google.ru
Rwanda (.rw) www.google.rw
Saint Helena (.sh) www.google.sh
San Marino (.sm) www.google.sm
Saudi Arabia (.com.sa) www.google.com.sa
Senegal (.sn) www.google.sn
Seychelles (.sc) www.google.sc
Singapore (.com.sg) www.google.com.sg
Slovakia (.sk) www.google.sk
Slovenia (.si) www.google.si
South Africa (.co.za) www.google.co.za
South Korea (.co.kr) www.google.co.kr
Spain (.es) www.google.es
Sri Lanka (.lk) www.google.lk
St.Vincent and the Grenadines (.com.vc) www.google.com.vc
Sweden (.se) www.google.se
Switzerland (.ch) www.google.ch
Taiwan (.com.tw) www.google.com.tw
Tajikistan (.com.tj) www.google.com.tj
Thailand (.co.th) www.google.co.th
The Bahamas (.bs) www.google.bs
Tonga (.to) www.google.to
Trinidad and Tobago (.tt) www.google.tt
Turkey (.com.tr) www.google.com.tr
Turkmenistan (.tm) www.google.tm
U.S. Virgin Islands (.co.vi) www.google.co.vi
Uganda (.co.ug) www.google.co.ug
Ukraine (.com.ua) www.google.com.ua
United Arab Emirates (.ae) www.google.ae
United Kingdom (.co.uk) www.google.co.uk
Uruguay (.com.uy) www.google.com.uy
Uzbekistan (.co.uz) www.google.co.uz
Venezuela (.co.ve) www.google.co.ve
Vietnam (.com.vn) www.google.com.vn
Zambia (.co.zm) www.google.co.zm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sapa_chemicals@yahoo.com

Danh sách tên hoá chất